In het kort over de vereniging

Over Dorpsbelangen Wilsum

De vereniging bevordert activiteiten, saamhorigheid en betrokkenheid. Om als Dorpsbelangen goed te kunnen functioneren is het nodig om regelmatig onze achterban te raadplegen. Wij zien als vereniging graag dat de leden actief meedenken om de gemeenschap leefbaar te houden. Als vereniging staan we open voor ideeën en wensen vanuit de bevolking. Daarbij is een goed contact met inwoners, gemeente, partners en andere belanghebbenden erg belangrijk.

Lees meer
Actueel nieuws

Recente nieuwsberichten over Wilsum

Reevediepfestival 22 april

Zie agenda

Lees meer

Wilsum wil na halve eeuw weer samenwerken met... Wilsum

Wilsum ontmoet Wilsum

Lees meer

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering Dorpsbelangen Wilsum

Op donderdag 9 mei as. zal om 19.30 uur in MFC de Toekomst onze jaarlijkse ledenvergadering worden gehouden. Hiervoor nodigen wij iedereen van harte uit. Samen zijn wij ons dorp Wilsum tenslotte. De uitreiking van de jaarlijkse Vrijwilligersprijs staat op de agenda net als Duurzaamheid in Wilsum. Na afloop bieden […]

Lees meer
Over Wilsum

Wilsum in vogelvlucht

De geschiedenis van Wilsum

Wilsum wordt voor het eerst genoemd, in een brief van Otto, bisschop van Utrecht, uit 1213 die verklaart dat hij de ingezetenen van de kerspelen Wilsem en Santlike (Zalk), die wonen op hoeven, toebehorende aan Dirc en Henric van Buckhorst, uit Zalk, uit de horigheid bevrijd heeft.

Het dorp is grotendeels gebouwd op een rivierduin. Deze rivierduinen strekken van de Harsenhorst, Wilsum, Uiterwijk, Dorpsweg Ijsselmuiden richting Kamperzeedijk.

Lees verder bij onderstaande link.

Meer over de geschiedenis

Wilsum op dit moment

Wilsum is een actief dorp. Er zijn vele verenigingen te vinden, projecten die het dorp leefbaar maken en houden. Ook veranderd de samenstelling van ons dorp hard door veel nieuwe inwoners.

Het is zeer belangrijk dat deze, mogelijke nieuwe leden en vrijwilligers, wegwijs worden gemaakt in ons dorp. Welke tradities zijn er? Hoe werkt burenplicht? Wanneer staat de container in het dorp voor het inleveren van oud papier? De opbrengst gaat immers naar muziekvereniging Euphonia.

Om maar enkele voorbeelden te noemen. Hier kunnen wij allen een rol in hebben.

Als Dorpsbelangen brengen wij graag een welkomst bezoek bij deze nieuwe dorpsgenoten. Zo kunnen wij een vraagbaak voor hen zijn, een eerste contact, wegwijzer naar verenigingen, clubjes etc.

Hier hebben we een boekje gemaakt met welke verenigingen er in ons dorp zijn. Ben jij lid van een vereniging en staat deze nog niet vermelt. Neem dan even contact met ons op. Dorpsgids Wilsum 2019 (19-02-2019)

Hebben we jou gemist? Neem dan even contact met ons op:

Meer over Wilsum nu
ONZE AANDACHTSGEBIEDEN

Dorpsbelangen heeft een aantal aandachtsgebieden

Werken en Wonen

Aanspreekpunt voor o.a. overheden
Lelystad Airport
Behoud en waar nodig versterken van:
Authentieke karakter van het dorp
Sociale cohesie
Kwaliteit van natuur en milieu

Steffen Hofstra
voorzitter@wilsum.info

Mobiliteit en Vervoer

Openbaar vervoer
Tijdelijke (verkeers)maatregelen
BSO
Groenstrook begraafplaats

Annamieke Hooghiemstra
secretaris@wilsum.info

Openbare ruimte en Groen

Onderhoud strandje
Groen projecten welke worden uitgevoerd/onderhouden door Dorpsbelangen

Erik Hekhuizen erikhekhuizen@hotmail.com

Zorg en Welzijn

AED cursus
Contactpersoon 55+
Werkgroep Wilsum 2025
Leefbaarheid

Mariëlle Riezebos
alexanderenmarielle.riezebos@hetnet.nl

Technologie en Infrastructuur

Duurzaamheid en energietransitie
Mede beheerder website en social media
KPN mast

Jan Nies
jan_nies@hotmail.com

Sport en Ontspanning

Oudjaarsfeest
Social media
Ontmoetingspark de Thijs

Mascha Heldoorn algemeen@wilsum.info

Historie

Voorzitter werkgroep 700 jaar Wilsum
Betrekkingen met Wilsum Dld
Dorpsgids

Cor Würsten c.wursten@filternet.nl

Onze hoofdsponsors

Deze website is mogelijk gemaakt door