In het kort over de vereniging

Over Dorpsbelangen Wilsum

De vereniging bevordert activiteiten, saamhorigheid en betrokkenheid. Om als Dorpsbelangen goed te kunnen functioneren is het nodig om regelmatig onze achterban te raadplegen. Wij zien als vereniging graag dat de leden actief meedenken om de gemeenschap leefbaar te houden. Als vereniging staan we open voor ideeën en wensen vanuit de bevolking. Daarbij is een goed contact met inwoners, gemeente, partners en andere belanghebbenden erg belangrijk.

Actueel nieuws

Recente nieuwsberichten over Wilsum

Zomerparty Zonnebloem Jong

De Zonnebloem is er voor iedereen met een lichamelijke beperking vanaf 18 jaar. Om bezoek te krijgen van een van de vrijwilligers aan huis, mee te kunnen gaan naar leuke uitjes, een 1 op 1 activiteit of mee te gaan met de vakanties. Nu kennen veel mensen de Zonnebloem van […]

Lees meer

Zomeractie straatfeest

Breng verbondenheid en gezelligheid in je straat en organiseer een straatfeest! De zomer staat voor de deur. Hét moment om samen te komen en de zomer te vieren met een feestje in je eigen straat. Dit jaar heeft de gemeente Kampen iets speciaals in petto. Elke straat kan €100 aanvragen […]

Lees meer

Dorpsplan: We maken Wilsum een stuk gasvrijer

Donderdag 8 februari was er een informatiebijeenkomst waarin het onderzoeksrapport wilsum gasvrij met de daarbijbehorende adviezen is toegelicht. Daarnaast is door het kernteam een dorpsplan aangeboden aan de gemeente kampen en aan het bestuur van dorpsbelangen. Het bestuur van dorsbelangen heeft iedereen die zich hier voor heeft ingespannen heel hartelijk […]

Lees meer

Data inloopspreekuur met wijkverbinder en wijkagent

In 2024 wordt een vervolg gegeven aan het inloopspreekuur met wijkverbinder Heidi Nieuwenhuizen en wijkagent Coby Peters. Het inloopspreekuur is van 17.00 – 18.00 uur in het MFC de Toekomst en zal nog plaatsvinden op de volgende data; 15 oktober 10 december De maand augustus slaan we over vanwege de […]

Lees meer

Verbetering riviernatuur van de Koppelerwaard

Kaderwaterrichtlijn Water (KRW) Schetsontwerp voor de Koppelerwaard is gereed   In het uiterwaardengebied van de Koppelerwaard wordt momenteel gewerkt aan het herstellen van de riviernatuur. Dit is nodig om de leefomgeving van planten en dieren te verbeteren. Het gebied, en het herstel ervan, is onderdeel van de Kaderrichtlijn Water (KRW). […]

Lees meer

Volg de voorbereidingen van de IJsseldijkversterking

Klik op deze link om alles over de IJsseldijkversterking te lezen; https://www.wdodelta.nl/mastenbroek-ijssel

Lees meer
Over Wilsum

Wilsum in vogelvlucht

De geschiedenis van Wilsum

Wilsum wordt voor het eerst genoemd in een brief van Otto, bisschop van Utrecht, uit 1213 die verklaart dat hij de ingezetenen van de kerspelen Wilsem en Santlike (Zalk), die wonen op hoeven, toebehorende aan Dirc en Henric van Buckhorst, uit Zalk, uit de horigheid bevrijd heeft. Het dorp is grotendeels gebouwd op een rivierduin. Deze rivierduinen strekken van de Harsenhorst, Wilsum, Uiterwijk, Dorpsweg IJsselmuiden richting Kamperzeedijk. Lees verder bij onderstaande link.

Meer over de geschiedenis

Wilsum op dit moment

Wilsum is een actief dorp. Er zijn veel verenigingen te vinden, projecten die het dorp leefbaar maken en houden. Ook verandert de samenstelling van ons dorp hard door veel nieuwe inwoners. Het is erg belangrijk dat deze, mogelijke nieuwe, leden en vrijwilligers wegwijs worden gemaakt in ons dorp. Welke tradities zijn er? Hoe werkt burenplicht? Wanneer staat de container in het dorp voor het inleveren van oud papier? De opbrengst gaat immers naar muziekvereniging Euphonia. Om maar enkele voorbeelden te noemen. Hier kunnen wij allen een rol in hebben. Als Dorpsbelangen brengen wij graag een welkomstbezoek bij deze nieuwe dorpsgenoten. Zo kunnen wij een vraagbaak voor hen zijn, een eerste contact, wegwijzer naar verenigingen, clubjes etc. Dorpsbelangen heeft een boekje gemaakt over de verenigingen in ons dorp. Ben jij lid van een vereniging en staat deze nog niet vermeld? Neem dan even contact met ons op.

Dorpsgids Wilsum 2019 (19-02-2019)

Meer over Wilsum nu
ONZE AANDACHTSGEBIEDEN

Dorpsbelangen heeft een aantal aandachtsgebieden

Werken en Wonen

Behoud en waar nodig versterken van het authentieke karakter van het dorp

Sociale cohesie

Kwaliteit van natuur en milieu

dorpsbelangen@wilsum.info

Mobiliteit en Vervoer

dorpsbelangen@wilsum.nl

 

 

 

Openbare ruimte en Groen

Onderhoud strandje

Erik Hekhuizen

erikhekhuizen@hotmail.com

======================================

Groen projecten welke worden uitgevoerd/onderhouden door Dorpsbelangen

dorpsbelangen@wilsum.nl

Zorg en Welzijn

Contactpersoon 55+

Werkgroep Wilsum 2025

Leefbaarheid

dorpsbelangen@wilsum.nl

=================================

Contactpersoon AED cursus

Mariëlle Riezebos

alexanderenmarielle.riezebos@hetnet.nl

Technologie, Infrastructuur en Duurzaamheid

Duurzaamheid en energietransitie

Beheerder website en socialmedia;

dorpsbelangen@wilsum.nl

Sport en Ontspanning

Oudjaarsfeest

Ontmoetingspark de Thijs

Welkom heten nieuwe inwoners

dorpsbelangen@wilsum.info

Historie

Wilsum 700

Betrekkingen met Wilsum Dld

Dorpsgids

dorpsbelangen@wilsum.info

Financiën

Penningmeester Vereniging Dorpsbelangen Wilsum

dorpsbelangen@wilsum.info

Onze hoofdsponsors

Deze website is mogelijk gemaakt door