In het kort over de vereniging

Over Dorpsbelangen Wilsum

De vereniging bevordert activiteiten, saamhorigheid en betrokkenheid. Om als Dorpsbelangen goed te kunnen functioneren is het nodig om regelmatig onze achterban te raadplegen. Wij zien als vereniging graag dat de leden actief meedenken om de gemeenschap leefbaar te houden. Als vereniging staan we open voor ideeën en wensen vanuit de bevolking. Daarbij is een goed contact met inwoners, gemeente, partners en andere belanghebbenden erg belangrijk.

Lees meer
Actueel nieuws

Recente nieuwsberichten over Wilsum

OUD PAPIER

Op woensdag 6 mei staat de papiercontainer van Euphonia weer in Wilsum. Het kan zijn dat het inleveren iets anders gaat dan anders in verband met de corona-maatregelen.  

Lees meer

IJsselrust

Het naambord voor de begraafplaats is geplaatst. De naam IJsselrust past goed bij Wilsum. Iedereen die heeft meegedacht en meegeholpen hartelijk dank! Dankjewel  Jannes, Bert, Wesley, Gerard, het denkteam en de gemeente Kampen.  

Lees meer

Geen inzameling van oud papier op 1 april

Vanwege de huidige ontwikkelingen m.b.t. het corona-virus hebben wij besloten om de oud-papier inzameling van woensdag 1 april NIET door te laten gaan. We hopen de volgende maand weer het oud-papier in te zamelen. We willen vragen of u het oud-papier voor ons wilt bewaren. Als gevolg van het corona-virus […]

Lees meer
Over Wilsum

Wilsum in vogelvlucht

De geschiedenis van Wilsum

Wilsum wordt voor het eerst genoemd in een brief van Otto, bisschop van Utrecht, uit 1213 die verklaart dat hij de ingezetenen van de kerspelen Wilsem en Santlike (Zalk), die wonen op hoeven, toebehorende aan Dirc en Henric van Buckhorst, uit Zalk, uit de horigheid bevrijd heeft. Het dorp is grotendeels gebouwd op een rivierduin. Deze rivierduinen strekken van de Harsenhorst, Wilsum, Uiterwijk, Dorpsweg IJsselmuiden richting Kamperzeedijk. Lees verder bij onderstaande link.

Meer over de geschiedenis

Wilsum op dit moment

Wilsum is een actief dorp. Er zijn veel verenigingen te vinden, projecten die het dorp leefbaar maken en houden. Ook verandert de samenstelling van ons dorp hard door veel nieuwe inwoners. Het is erg belangrijk dat deze, mogelijke nieuwe, leden en vrijwilligers wegwijs worden gemaakt in ons dorp. Welke tradities zijn er? Hoe werkt burenplicht? Wanneer staat de container in het dorp voor het inleveren van oud papier? De opbrengst gaat immers naar muziekvereniging Euphonia. Om maar enkele voorbeelden te noemen. Hier kunnen wij allen een rol in hebben. Als Dorpsbelangen brengen wij graag een welkomstbezoek bij deze nieuwe dorpsgenoten. Zo kunnen wij een vraagbaak voor hen zijn, een eerste contact, wegwijzer naar verenigingen, clubjes etc. Dorpsbelangen heeft een boekje gemaakt over de verenigingen in ons dorp. Ben jij lid van een vereniging en staat deze nog niet vermeld? Neem dan even contact met ons op.

Dorpsgids Wilsum 2019 (19-02-2019) 

Meer over Wilsum nu
ONZE AANDACHTSGEBIEDEN

Dorpsbelangen heeft een aantal aandachtsgebieden

Werken en Wonen

Aanspreekpunt voor o.a. overheden Lelystad Airport Behoud en waar nodig versterken van: Authentieke karakter van het dorp Sociale cohesie Kwaliteit van natuur en milieu Steffen Hofstra voorzitter@wilsum.info

Mobiliteit en Vervoer

Openbaar vervoer Tijdelijke (verkeers)maatregelen BSO Groenstrook begraafplaats Annamieke Hooghiemstra secretaris@wilsum.info

Openbare ruimte en Groen

Onderhoud strandje Groen projecten welke worden uitgevoerd/onderhouden door Dorpsbelangen Erik Hekhuizen erikhekhuizen@hotmail.com

Zorg en Welzijn

AED cursus Contactpersoon 55+ Werkgroep Wilsum 2025 Leefbaarheid Mariëlle Riezebos alexanderenmarielle.riezebos@hetnet.nl

Technologie, Infrastructuur en Duurzaamheid

Duurzaamheid en energietransitie, mede beheerder website en social media KPN mast Jan Nies jan_nies@hotmail.com

Sport en Ontspanning

Oudjaarsfeest Social media Ontmoetingspark de Thijs Mascha Heldoorn algemeen@wilsum.info

Historie

Voorzitter werkgroep 700 jaar Wilsum Betrekkingen met Wilsum Dld Dorpsgids Cor Wursten c.wursten@solconmail.nl

Onze hoofdsponsors

Deze website is mogelijk gemaakt door