In het kort over de vereniging

Over Dorpsbelangen Wilsum

De vereniging bevordert activiteiten, saamhorigheid en betrokkenheid. Om als Dorpsbelangen goed te kunnen functioneren is het nodig om regelmatig onze achterban te raadplegen. Wij zien als vereniging graag dat de leden actief meedenken om de gemeenschap leefbaar te houden. Als vereniging staan we open voor ideeën en wensen vanuit de bevolking. Daarbij is een goed contact met inwoners, gemeente, partners en andere belanghebbenden erg belangrijk.

Lees meer
Actueel nieuws

Recente nieuwsberichten over Wilsum

Nieuwe dijkwachten gezocht

Waterschap zoekt 160 nieuwe dijkwachters  In verschillende regio’s in zijn werkgebied heeft het Waterschap Drents Overijsselse Delta plaats voor in totaal 160 nieuwe dijkwachters. Deze ruimte is vooral ontstaan na afronding van het scholingsprogramma dijkbewaking, waarbij afscheid werd genomen van 90 dijkwachters. Ook voor de dijken langs het nieuwe Reevediep […]

Lees meer

Iedereen heel erg bedankt voor jullie stemmen!

Deze week hebben Euphonia Wilsum, MFCdeToekomst en Dorpsbelangen Wilsum de cheques opgehaald van de ClubSupportactie van Rabobank IJsseldelta. Alle projecten hebben een mooi bedrag opgehaald om verder te gaan werken aan realiseren van hun doel.  

Lees meer

Pilot "Krib in IJssel bij Wilsum"

Rijkswaterstaat (en een aantal partners) gaat een proef uitvoeren in de IJssel ter hoogte van Wilsum. Het gaat om een proef om een krib te bouwen met met een andersoortig materiaal en te zien of dit naar verwachting gaat werken. De verwachting is dat deze krib de nadelen van de […]

Lees meer
Over Wilsum

Wilsum in vogelvlucht

De geschiedenis van Wilsum

Wilsum wordt voor het eerst genoemd in een brief van Otto, bisschop van Utrecht, uit 1213 die verklaart dat hij de ingezetenen van de kerspelen Wilsem en Santlike (Zalk), die wonen op hoeven, toebehorende aan Dirc en Henric van Buckhorst, uit Zalk, uit de horigheid bevrijd heeft. Het dorp is grotendeels gebouwd op een rivierduin. Deze rivierduinen strekken van de Harsenhorst, Wilsum, Uiterwijk, Dorpsweg IJsselmuiden richting Kamperzeedijk. Lees verder bij onderstaande link.

Meer over de geschiedenis

Wilsum op dit moment

Wilsum is een actief dorp. Er zijn veel verenigingen te vinden, projecten die het dorp leefbaar maken en houden. Ook verandert de samenstelling van ons dorp hard door veel nieuwe inwoners. Het is erg belangrijk dat deze, mogelijke nieuwe, leden en vrijwilligers wegwijs worden gemaakt in ons dorp. Welke tradities zijn er? Hoe werkt burenplicht? Wanneer staat de container in het dorp voor het inleveren van oud papier? De opbrengst gaat immers naar muziekvereniging Euphonia. Om maar enkele voorbeelden te noemen. Hier kunnen wij allen een rol in hebben. Als Dorpsbelangen brengen wij graag een welkomstbezoek bij deze nieuwe dorpsgenoten. Zo kunnen wij een vraagbaak voor hen zijn, een eerste contact, wegwijzer naar verenigingen, clubjes etc. Dorpsbelangen heeft een boekje gemaakt over de verenigingen in ons dorp. Ben jij lid van een vereniging en staat deze nog niet vermeld? Neem dan even contact met ons op.

Dorpsgids Wilsum 2019 (19-02-2019) 

Meer over Wilsum nu
ONZE AANDACHTSGEBIEDEN

Dorpsbelangen heeft een aantal aandachtsgebieden

Werken en Wonen

Aanspreekpunt voor o.a. overheden Lelystad Airport Behoud en waar nodig versterken van: Authentieke karakter van het dorp Sociale cohesie Kwaliteit van natuur en milieu Steffen Hofstra voorzitter@wilsum.info

Mobiliteit en Vervoer

Openbaar vervoer Tijdelijke (verkeers)maatregelen BSO Groenstrook begraafplaats Annamieke Hooghiemstra secretaris@wilsum.info

Openbare ruimte en Groen

Onderhoud strandje Groen projecten welke worden uitgevoerd/onderhouden door Dorpsbelangen Erik Hekhuizen erikhekhuizen@hotmail.com

Zorg en Welzijn

AED cursus Contactpersoon 55+ Werkgroep Wilsum 2025 Leefbaarheid Mariëlle Riezebos alexanderenmarielle.riezebos@hetnet.nl

Technologie en Infrastructuur

Duurzaamheid en energietransitie Mede beheerder website en social media KPN mast Jan Nies jan_nies@hotmail.com

Sport en Ontspanning

Oudjaarsfeest Social media Ontmoetingspark de Thijs Mascha Heldoorn algemeen@wilsum.info

Historie

Voorzitter werkgroep 700 jaar Wilsum Betrekkingen met Wilsum Dld Dorpsgids Cor Wursten c.wursten@solconmail.nl

Onze hoofdsponsors

Deze website is mogelijk gemaakt door