Agenda

20-02-2019

16-03-2019

Helpende handen gezocht!

Zaterdag 16 maart is de landelijke NL Doet klusdag.

In Wilsum gaan we klussen op het Ontmoetingspark De Thijs.

Er zullen verschillende klussen die dag worden uitgevoerd zoals het bouwen van een bruggetje, hekwerk plaatsen voor het hondendolterrein, op verschillende plekken zal er gezaaid kunnen worden, onderhoud crossbaan etc, etc.

Al met al willen we met elkaar er een gezellige klusdag van gaan maken.

Meld je aan bij https://www.nldoet.nl/klus/werkdag-ontmoetingspark-de-thijs of bij een van de werkgroepleden.

16-03-2019/30-03-2019

Vreugdevuur Wilsum 2019

De familie R. Marskamp, Gemeente Kampen en Rijkswaterstaat hebben dit jaar weer haar medewerking verleend voor het houden van het traditionele paasvuur. Omdat Pasen laat valt dit jaar en Roelof Marskamp graag mais wil laten groeien, maken we de bult eerder en noemen we het een Vreugdevuur.

Materiaal brengen op:

Zaterdagochtend 16 en 30 maart tussen 09.00 en 11.00 uur

Het snoeihout dient afkomstig te zijn van de inwoners uit Wilsum. Het vooraf verzamelen mag enkel onder verantwoordelijkheid (en dus uitdrukkelijke toestemming) van de eigenaar van het land, de familie Marskamp.

De spelregels voor het paasvuur:

  • Enkel takkenhout, snoeihout en/of rietafval;
  • Het materiaal moet “schoon“ zijn. (mag geen ijzer, plastic e.d. bevatten);
  • Op straffe van het intrekken van de vergunning worden andere materialen geweigerd;
  • Boetes en stortkosten vervallen aan de dader.

De laatste jaren wordt een vrijwillige donatie gevraagd. Bij de brengplaats hangt een bus. Uw bijdrage graag voor het storten in de bus deponeren.

Als richtlijn hanteren we voor een aanhanger € 2, – en voor een grote wagen € 5, -.

Het ontsteken van het Vreugdevuur is op vrijdagavond 5 april om ca 19.30 uur!!

Namens het bestuur

Vereniging Dorpsbelangen Wilsum

Steffen Hofstra, voorzitter

16-03-2019

Helpende handen gezocht!

Zaterdag 16 maart is de landelijke NL Doet klusdag.

In Wilsum gaan we klussen op het Ontmoetingspark De Thijs.

Er zullen verschillende klussen die dag worden uitgevoerd zoals het bouwen van een bruggetje, hekwerk plaatsen voor het hondendolterrein, op verschillende plekken zal er gezaaid kunnen worden, onderhoud crossbaan etc, etc.

Al met al willen we met elkaar er een gezellige klusdag van gaan maken.

Meld je aan bij https://www.nldoet.nl/klus/werkdag-ontmoetingspark-de-thijs of bij een van de werkgroepleden.

Hermineke de Leeuw, Albert (Appie Lach), Angelique van Ginkel, Chris Nieuwland, Steffen Hofstra, Albert Boeve (oude vz Dorpsbelangen), Mascha Heldoorn, Gerbrich Andringa

27-03-2019

sjabloon advertentie pagina corner

18-03-2019

Reanimatie herhalingscursus

maandag 18 maart en donderdag 28 maart 2019

MFC 19.30 uur

Elk jaar een herhalingscursus Reanimatie en AED > maandag 18 maart 2019 en donderdag 28 maart 2019 om 19.30 uur in het MFC. Het is belangrijk elk jaar een herhalingscursus reanimatie te volgen, om alle vaardigheden weer eens goed te oefenen. De cursus staat dan ook in het teken van herhalen van de basisvaardigheden en het opfrissen van kennis. Daarnaast wordt er diepgang aangebracht door verschillende situaties praktisch te oefenen. Er werden in totaal 4 herhalingscursussen in het jaar gegeven. 2 In het voorjaar en 2 in het najaar. Helaas is hier te weinig animo voor en is er gekozen om dit jaar 2 herhalingscursussen in het voorjaar te geven. Mocht er toch meer animo wezen, dan zal er in het najaar nog een cursus plaats vinden. Er is recent nog door de hulpdiensten aangegeven dat ze onder de indruk zijn van hoe goed iedereen aan de reanimatietrainingen in Wilsum mee doet en dat dit zeer waardevol voor iedereen in ons dorp is. Zorg daarom dat je bij blijft met het volgen van de herhalingscursus. De herhalingscursussen worden gegeven op maandag 18 maart en donderdag 28 maart om 19.30 uur in het MFC. Aanmelden kan via reanimatiewilsum@outlook.com. De kosten zijn € 10,- per persoon, in totaal kunnen er 16 personen per keer deelnemen.