Nieuws
Verbetering riviernatuur van de Koppelerwaard

Kaderwaterrichtlijn Water (KRW)
Schetsontwerp voor de Koppelerwaard is gereed

 

In het uiterwaardengebied van de Koppelerwaard wordt momenteel gewerkt aan het herstellen van de riviernatuur. Dit is nodig om de leefomgeving van planten en dieren te verbeteren. Het gebied, en het herstel ervan, is onderdeel van de Kaderrichtlijn Water (KRW). De Kaderrichtlijn Water is een Europees programma dat zich inzet voor het herstel van de riviernatuur en de waterkwaliteit in de Europese rivieren. Veel Europese rivieren zijn namelijk niet schoon en de visstand is enorm achteruitgegaan. Iedere lidstaat is door de Europese Unie verantwoordelijk gesteld om de waterkwaliteit in het eigen stroomgebied te verbeteren.

In Nederland is Rijkswaterstaat verantwoordelijk voor het doorvoeren van de Kaderrichtlijn Water in alle Nederlandse rivieren en onderzoekt Rijkswaterstaat Oost-Nederland naar verbetermogelijkheden langs de IJssel, Nederrijn-Lek en de Waal. Rijkswaterstaat voert deze opdracht niet alleen uit. Dit wordt gedaan vanuit het samenwerkingsverband GROW. GROW bestaat uit Arcadis, Antea Group, Waardenburg Ecology en HKV Lijn in Water.

De Koppelerwaard is één van de gebieden waar rivierherstel mogelijk is. De oevers in de Koppelerwaard liggen grotendeels in steen. Dit is geen geschikt leefgebied voor vissen, macrofauna en waterplanten. We onderzoeken of de harde stenen oevers vervangen kunnen worden door natuurvriendelijke oevers met een langzaam aflopende overgang tussen land en water. Hiermee ontstaat een zandige oever met verschil in hoogte. Natuurlijke processen komen hierdoor weer op gang, waardoor er een prettig leefgebied ontstaat voor vissen, macrofauna en waterplanten. De oevers zijn vooral interessant voor vissoorten die van stroming houden zoals de winde, serpeling, kopvoorn en barbeel. In de Koppelerwaard is er afgelopen tijd gekeken naar geschikte locaties voor het aanleggen van de natuurvriendelijke oevers. Hiervoor zijn gesprekken gevoerd met de omgeving en zijn er onderzoeken gedaan. Dit heeft geleid tot een eerste schetsontwerp. In de komende fase wordt op basis van aanvullende gesprekken en onderzoeken het schetsontwerp uitgewerkt naar een voorlopig ontwerp. Het ontwerp, het ruimtebeslag en de locatie van het rivierhout kunnen dan nog veranderen.

Via de website en de Corner houden wij u graag op de hoogte over het ontworpen schetsontwerp. Kijk voor het schetsontwerp op: . www.samenwerkenaanriviernatuur.nl/koppelerwaard-project. Ook kunt u op de projectpagina van de Koppelerwaard meer lezen over het project en over het ontstaan van het schetsontwerp. Mocht u naar aanleiding van het schetsontwerp nog vragen of suggesties hebben voor het uitvoeren van natuurvriendelijke oevers in de Koppelerwaard, neem dan contact met ons op via loket-krwoost@arcadis.com.

Samen gaan we de riviernatuur in de Koppelerwaard verbeteren.

Naar alle berichten