Eerdere berichten

Een overzicht van onze berichten

Zomeractie straatfeest

Breng verbondenheid en gezelligheid in je straat en organiseer een straatfeest! De zomer staat voor de deur. Hét moment om samen te komen en de zomer te vieren met een feestje in je eigen straat. Dit jaar heeft de gemeente Kampen iets speciaals in petto. Elke straat kan €100 aanvragen om een eigen feest te […]

Lees meer

16 mei, 19.30uur Algemene Ledenvergadering Vereniging Dorpsbelangen Wilsum

Donderdag 16 mei om 19.30uur is er weer een ledenvergadering van de vereniging Dorpsbelangen. Heel graag tot dan in het MFC!   Het bestuur van Dorpsbelangen, Gerjanne, Bianca, Cor, Diede, Joop en Bart

Lees meer

Kort verslag informatieavond ‘Windenergie’

Op 19 maart jl. was er een informatieavond op het gemeentehuis met als onderwerp ‘Windenergie’. Ieder huishouden in de regio rondom Kampen-Zuid en evt. uitkijkend op dit stuk (Wilsum) heeft een uitnodiging ontvangen. Kampen heeft een opgave om straks van het gas af te gaan. De aanpak is verdeeld over 3 poten; zonnepanelen op bedrijven […]

Lees meer

Dorpsplan: We maken Wilsum een stuk gasvrijer

Donderdag 8 februari was er een informatiebijeenkomst waarin het onderzoeksrapport wilsum gasvrij met de daarbijbehorende adviezen is toegelicht. Daarnaast is door het kernteam een dorpsplan aangeboden aan de gemeente kampen en aan het bestuur van dorpsbelangen. Het bestuur van dorsbelangen heeft iedereen die zich hier voor heeft ingespannen heel hartelijk bedankt. Er is ontzettend veel […]

Lees meer

Samen op weg naar aardgasvrij, Dorpsbijeenkomst 8 februari

Dorpsbijeenkomst De volgende, derde dorpsavond is gepland op 8 februari 2024 om 19.30 uur in het MFC. U bent van harte uitgenodigd om deze bijeenkomst bij te wonen. Het is de laatste avond onder de vlag van het project dat we samen met Buurkracht uitvoeren. Ekwadraat zal de resultaten van het door hun uitgevoerde onderzoek […]

Lees meer

Verbetering riviernatuur van de Koppelerwaard

Kaderwaterrichtlijn Water (KRW) Schetsontwerp voor de Koppelerwaard is gereed   In het uiterwaardengebied van de Koppelerwaard wordt momenteel gewerkt aan het herstellen van de riviernatuur. Dit is nodig om de leefomgeving van planten en dieren te verbeteren. Het gebied, en het herstel ervan, is onderdeel van de Kaderrichtlijn Water (KRW). De Kaderrichtlijn Water is een […]

Lees meer

Volg de voorbereidingen van de IJsseldijkversterking

Klik op deze link om alles over de IJsseldijkversterking te lezen; https://www.wdodelta.nl/mastenbroek-ijssel

Lees meer

Startbijeenkomst voorbereidingen versterking IJsseldijk

Dorpsbelangen heeft gesproken met het Waterschap Drents Overijsselse Delta over het voornemen om de IJsseldijk te versterken. Het gaat om de IJsseldijk vanaf Westenholte Zwolle tot aan de splitsing van de N765 en de N760 in IJsselmuiden. Er is gesproken over de IJsseldijk, wat er mee aan de hand is, en wat er nodig is. […]

Lees meer

Gelukkig nieuwjaar!

Lees meer

Data inloopspreekuur met wijkverbinder en wijkagent

In 2024 wordt een vervolg gegeven aan het inloopspreekuur met wijkverbinder Heidi Nieuwenhuizen en wijkagent Coby Peters. Het inloopspreekuur is van 17.00 – 18.00 uur in het MFC de Toekomst en zal plaatsvinden op de volgende data; 13 februari 16 april 11 juni 15 oktober 10 december De maand augustus slaan we over vanwege de […]

Lees meer

Carbid schieten op 31 december om 12.00uur

Het is een traditie in Wilsum; het carbid schieten op oudjaarsdag. Zoals gebruikelijk vindt dit plaats op de Quarles van Uffordweg, “de Achterweg”, ter hoogte van de school. Matthijs Kragt is contactpersoon en aanspreekpunt.

Lees meer

Uitslag verkiezingen tweede kamer. Stembureau Wilsum

Uitslag verkiezingen Tweede Kamer; stembureau Wilsum             mrt. 2021 22-11-2023   aantal aantal VVD 76 36 PVV 59 131 CDA 151 67 D’66 32 9 PVDA/ Groen links 21 41 SP 18 3 Christen Unie 134 87 Pvd Dieren 5 1 SGP 53 71 Forum v. Dem. 20 5 JA21 […]

Lees meer