Nieuws
Startbijeenkomst voorbereidingen versterking IJsseldijk

Dorpsbelangen heeft gesproken met het Waterschap Drents Overijsselse Delta over het voornemen om de IJsseldijk te versterken. Het gaat om de IJsseldijk vanaf Westenholte Zwolle tot aan de splitsing van de N765 en de N760 in IJsselmuiden. Er is gesproken over de IJsseldijk, wat er mee aan de hand is, en wat er nodig is. Ook is er gesproken over de aanpak van deze dijkversterking en afstemming daarover met de omgeving, waaronder Wilsum. Op 22 januari is er een startbijeenkomst, bewoners aan de dijk hebben een persoonlijke uitnodiging ontvangen. Overige bewoners van Wilsum die interesse hebben zijn ook welkom. De startbijeenkomst vindt plaats van 16.00uur tot 18.00uur in MFC ‘De Toekomst’

Zie voor meer informatie:

https://www.wdodelta.nl/startbijeenkomst-mastenbroek-ijssel

Naar alle berichten