Nieuws
Kort verslag informatieavond ‘Windenergie’
Op 19 maart jl. was er een informatieavond op het gemeentehuis met als onderwerp ‘Windenergie’. Ieder huishouden in de regio rondom Kampen-Zuid en evt. uitkijkend op dit stuk (Wilsum) heeft een uitnodiging ontvangen. Kampen heeft een opgave om straks van het gas af te gaan. De aanpak is verdeeld over 3 poten; zonnepanelen op bedrijven (praktisch behaald), windmolens (nog winst te behalen) en zonneparken (on hold vanuit hogerhand).
De hoogte van de windmolens bepalen hoeveel energie er opgewekt kan worden.
In brief werd gesproken over plaatsen van 4-6 molens. In de avond werd aangegeven dat het wellicht 7 windmolens moeten worden geplaatst. Het uiteindelijke te plaatsen aantal molen wordt bepaald door Provincie Overijssel. Eind 2024 wordt nu verwacht dat de plannen dusdanig zijn dat er evt. bezwaar kan worden ingediend.
(Met dank aan Mascha voor dit korte duidelijke verslag)
Naar alle berichten