Nieuws
Wilsum raakt langzaam in de ban van 700 jaar stadsrechten

Over twee jaar (op 24 februari 2021) viert Wilsum het 700-jarig bestaan. Het bestuur van Dorpsbelangen Wilsum wil hier uitgebreid aandacht aan besteden. Het bestuur heeft aan de inwoners van Wilsum gevraagd om ontwerpen in te leveren voor een logo voor dit project. Op de foto de Hervormde Kerk, de oudste kerk van Overijssel die rond het jaar 1000 is gebouwd. Foto Freddy Schinkel

In Wilsum groeit de koorts over een bijzonder jubileum dat volgens een groeiende groep inwoners van het dorp groots gevierd moet worden: zevenhonderd jaar stadsrechten. Het ruim achthonderd inwoners tellende dorp mag dan al sinds 1937 geen zelfstandige gemeente meer zijn, z’n stadsrechten zijn ouder dan die van Kampen. Ze werden vermoedelijk al voor 1321 toegekend door de bisschop van Utrecht.

Dorpsbelangen Wilsum hanteert als feestelijke datum de 24e februari omdat het toenmalige stadsbestuur op deze Sint Matthijsdag een vijftigtal wetsartikelen vaststelde die samenhingen met het stadsrecht.

„Het originele document uit 1321 is er voor zover bekend niet meer. Maar in de 17e eeuw is het overgeschreven en later nog eens een keer. Er is geen enkele aanwijzing dat het een grap was. Hoe klein ook, we zijn een stad geweest”, zegt Cor Wursten, bestuurslid van Dorpsbelangen Wilsum.

Volgens een in 1903 gepubliceerd onderzoek door de Veereniging tot Beoefening van Overijsselsch Regt en Geschiedenis klopt dat. De vereniging stuitte op een kopie van het stadsrecht uit de 17e eeuw. „Wilsum moet vroeger eene plaats van nog al eenig belang zijn geweest”, constateert onderzoeker A. Telting in zijn voorwoord. „’t Wordt ten minste in een brief van 13 sept. 1276, waarbij Floris V aan verschillende Overijselsche steden en dorpen eenige privilegiën in zake den handel op Holland verleende, naast Kampen, Zwolle en Deventer met name genoemd.” Later werd het stadje ‘geheel door de naburige handelssteden overvleugeld’, stelt Telting vast.

Dat mag de pret volgens Dorpsbelangen niet drukken. De vereniging heeft om te beginnen een ontwerpwedstrijd uitgeschreven voor een logo, dat kan dienen voor het jubileumproject. Er zijn al twaalf inzendingen. Een tweekoppige jury kiest de winnaar. Diverse inzendingen verwijzen naar het oude stadswapen van Wilsum: een stadspoort met drie torens, met op de middelste een pelikaan die haar jongen voedt.

„We zien voor ons dat er op 24 februari 2021 een groots theaterspektakel komt”, zegt Wusten. Ook in de aanloop naar die datum moeten er diverse jubileumactiviteiten komen, vindt Dorpsbelangen. Binnenkort wordt een werkgroep ingesteld die dit samen met de ruim 20 verenigingen in het dorp moet gaan uitwerken. Diverse ideeën zijn er al, zoals een oranjefeest in het kader van 700 jaar stadsrechten, een voetbalwedstrijd in historische sportkleding en een opknapbeurt voor de loswal, waar in betere tijden de schepen met handelswaar werden gelost. „Ach, je kunt van alles verzinnen”, zegt Wursten. „Ik merk dat mensen met ideeën komen, het begint al te leven.”

bron: De Stentor –Henry van der Wal 

Naar alle berichten