Nieuws
Vereniging Dorpsbelangen Wilsum

Wat speelt er momenteel?

 • Ooievaar bij familie Hooghiemstra gesignaleerd: Het waren drukke dagen voor de ooievaar! Na een bezoek aan penningmeester Erik (en zijn vriendin) is secretaris Annemieke (en haar man) met een bezoek vereerd! De wonderschone Ruben achterlatend. Vanaf deze plaats veel geluk en zegen voor het jonge gezin.
 • Ooievaars weer in Wilsum: Uiteraard hebben jullie ook gezien dat de ooievaars hun zomerresidentie in de uiterwaarden weer in gebruik hebben genomen en (nieuw) in de boom bij de familie Harder (Nieuwstad 21). De intussen gevormde werkgroep kan nog wel wat leden gebruiken. Aanmelden dus!
 • Algemene Leden Vergadering: Op donderdag 9 mei houdt de Vereniging Dorpsbelangen haar jaarlijkse ledenvergadering. De locatie is het MFC, aanvang 19.30 uur. Op de ALV veel nieuws over lopende en komende projecten en activiteiten en een mooie terugblik. Na de pauze een aantal sprekers over het thema duurzaamheid (zie ook elders in dit nummer).
 • Zienswijze Lelystad Airport: Er is in februari een record aantal zienswijzen (ruim 9400) bij het ministerie ingediend. Intussen steunen lokale en provinciale politici ons in het voornemen geen genoegen te nemen met de voorgenomen laagvliegroutes. Nu de landelijke partijen nog! Wie weet is er na de verkiezingen meer landelijke steun.
 • Effecten laagvliegroutes niet goed bekeken: Voor alle grote (en soms kleine) projecten moeten de invloeden op omgeving, milieu e.d. in kaart worden gebracht. Dat is vaak in een Milieu Effect Rapportage (MER). Maar niet bij de laagvliegroutes van Lelystad! En laten we daar in de toekomst nu het meeste last van hebben. Een klacht bij de Europese Commissie (mede ingediend door onze Vereniging) is intussen beantwoord: het had wel gemoeten! Het ministerie is fout. Wordt vast vervolgd!
 • Kernen van Kampen: Periodiek komen de kernen van de gemeente Kampen bijeen om met elkaar ervaringen te delen. Een prima manier van samenwerking. Het voorzitterschap rouleert over de kernen. Dit jaar mag Wilsum de voorzittershamer vasthouden. Om met de gemeenteraad onze wensen en zorgen te delen hebben de kernen een Manifest opgesteld. In een van de volgende raadvergaderingen bieden we het manifest aan!
 • Dorpsgids: Het (digitale) boekje (versie 1.0) is klaar. Veel verenigingen hebben een mooie bijdrage geleverd. We zetten Wilsum hiermee duidelijk scherper op de kaart door te laten zien wat voor een actief dorp we hebben! De Dorpsgids blijft steeds in ontwikkeling. De lay-out is momenteel nog erg gericht op tekst. Daar moeten nog afbeeldingen bij. Bovendien verandert er wel eens wat bij een vereniging of instantie”. Voorlopig iets om trots op te zijn en anderen mee te geven. Binnenkort ligt het boekje op de diverse tafels in het gemeentehuis, de basisschool en de makelaars.
 • Wilsum 700: op 24 februari was Wilsum “jarig”. We vieren dat we in 1321 stadrechten kregen. In 2021 hebben we daarom groot feest: we worden dan 700 jaar. Bij een groot feest hoort een logo. Op de ALV op 9 juni onthult een deskundige jury wie het winnende logo heeft ontworpen. Cor gaat op de ALV dieper op het onderwerp in.
 • Wilsum (D): Eerder spraken we in deze rubriek over de prille relatie met Wilsum in Duitsland, net over de grens bij Hardenberg. De fietsclub heeft al jaren een rondje Wilsum-Wilsum, tijd om de banden (nee ditmaal geen fietsbanden) maar eens wat nauwer aan te halen. Bestuurslid Cor is als “onze” minister van Buitenlandse Zaken gaan praten. Op 14 april komt een Duitse delegatie deze kant op.
 • NLDoet: op 16 maart heeft het Pauzelandschap (nu het “Ontmoetingspark De Thijs”) weer wat vleugels gegeven. Vele handje maakten licht werk! (ook in de stromende regen) Zo is gezamenlijk de afrastering en de entree van het hondendolterrein aangebracht.
 • Paasbult: Op 16 maart was (in de stromende regen) de eerste inzamelochtend voor de traditionele paasbult. Zaterdagochtend 30 maart volgt een tweede mogelijkheid. Tussen 9 en 11 uur kun je het snoeihout brengen. (vergeet de eigen bijdrage niet!) Op vrijdagavond 5 april wordt de paasbult als Vreugdevuur ontstoken. (we nemen afscheid van de winter en verwelkomen het voorjaar)
 • Pilot Duurzaamheid: Vraag is wat we als dorp zelf kunnen met dit onderwerp. Begeleid door gemeente, Provincie en Natuur en Milieu Overijssel maken we samen het verhaal, doen we samen de inventarisatie. Een apart werkgroepje gaat de mogelijkheden verkennen, de drempel in beeld brengen, op werkbezoek, experts horen en kijken wat in Wilsum (on) mogelijk is. Belangstelling om mee te denken en te doen? Aanmelden voor zo’n werkgroep kan op 9 mei op de ALV of (mag vooraf) mailen naar het bestuur.
 • Ruimte voor de Rivier IJsseldelta: Op donderdag 14 maart bezocht de koning het project. Onze voorzitter mocht daarbij aanwezig zijn. Regen en wind trotserend, werd de sluis feestelijk geopend. Op zaterdag 22 april a.s. is er een Open Dag. Omdat bij het project ook Scherenwelle was betrokken, worden daar wandeltochten georganiseerd, o.l.v. onze eigen gidsen Albert Boeve en Gerrit Boer. Verzamelen om 10.00 uur en 13.00 uur op de loswal. Vandaar uit start te wandeltocht.

Het bestuur is als volgt samengesteld: Steffen Hofstra (vz), Mascha Heldoorn (vice-vz), Erik Hekhuizen (penm), Annemieke Hooghiemstra-(secr) en de leden Cor Wursten, Jan Nies en Mariëlle Riezebos. Bereikbaar onder (via de vz) 06-52046001 of voorzitter@wilsum.info

Naar alle berichten