Nieuws
Pilot “Krib in IJssel bij Wilsum”

Rijkswaterstaat (en een aantal partners) gaat een proef uitvoeren in de IJssel ter hoogte van Wilsum.

Het gaat om een proef om een krib te bouwen met met een andersoortig materiaal en te zien of dit naar verwachting gaat werken.

De verwachting is dat deze krib de nadelen van de huidige kribben opheft. Die nadelen  zitten vooral in de zogenaamde “ontgrondingskuilen” die bij hoog en laag water rond de kribkoppen ontstaan; dit leidt weer tot baggeracties.

Rijkswaterstaat is van plan om een aantal proeven te doen met constructies en materialen. Het doel is het  rivierbeheer toekomstbestendig te maken en betaalbaar te houden.

Kijkt u eens op  www.ssrs.info

De verwachting is dat het andere materiaal een betere habitat gaat vormen voor dieren en planten

Hierbij  een concept-factsheet van de plannen en de kaders waarbinnen  gewerkt wordt.

 

Bijlage flyer flexibele kribben

Naar alle berichten