Nieuws
Nieuwe bestuursleden Dorpsbelangen geïnstalleerd

Tijdens de algemene ledenvergadering op 20 april jl. zijn 3 nieuwe bestuursleden voorgesteld aan de leden.

Op de foto van voor naar achter; Diede, Bart en Joop.

Samen met de zittende bestuursleden, Gerjanne, Bianca en Cor is het bestuur weer compleet.

Met veel plezier gaan zij als nieuw bestuur aan de slag.

Gerjanne en Bart delen het voorzitterschap, Diede is penningmeester, Bianca is secretaris en Cor en Joop zijn algemeen bestuurslid

Het bestuur zal alle taken centraal oppakken en alle onderwerpen in duo’s op zich nemen. Hiermee zorgen zij voor borging en continuïteit.

Naar alle berichten