Nieuws
Concept Statuten behorend bij de ledenvergadering van 7 oktober

Samen met notaris Herweijer uit Kampen hebben we nieuwe Statuten gemaakt en intussen als bestuur unaniem vastgesteld. Op de Ledenvergadering zijn de leden aan de beurt om erover te stemmen. Door de samenhang met het rooster van aftreden van bestuursleden, de onderlinge taakverdeling en een beschrijving van het werkgebied kunnen we weer jaren vooruit. Vervolgens vragen we de leden expliciet in te stemmen met de overgangsbepaling om een zachte overgang van oud naar nieuw te bewerkstelligen. Tijdens de Algemene Ledenvergadering lichten we de verschillen en de stemprocedure verder toe.

Concept statuten t.b.v. ALV 7-10-2021

Naar alle berichten