Nieuws
Aankondiging buitenconcert Wilsum 700, zaterdag 1 juli

Buitenconcert Wilsum 700 op zaterdag 1 juli

In 2021 was het 700 jaar geleden dat Wilsum stadsrechten kreeg.

Om dit feit te memoreren lieten we een muziekstuk schrijven voor Euphonia met een rol voor het koor Euphonion Singers.

De bedoeling was om dit muziekstuk in de zomer van 2021 aan de IJssel ten gehore te brengen. Door corona heeft dit de afgelopen jaren geen doorgang kunnen vinden. Ook was het was het risico te groot om het concert in 2022 uit te voeren. Dit had o.a. te maken met de voorbereiding en de aanvraag van subsidies.

Nu het weer mogelijk is willen we dit project graag alsnog realiseren.

Daarom willen op zaterdag 1 juli een buitenconcert geven aan de IJssel.

Tijdens dit concert willen we o.a. het muziekstuk Wilsum 700 spelen.

In dit muziekstuk wordt de ontstaansgeschiedenis van Wilsum, en haar relatie met de IJssel verklankt en bezongen. Leerlingen van de basisschool zullen d.m.v. gedichten hier een bijdrage aan leveren.

Tijdens dit concert worden er o.a. drone opnames getoond van Wilsum.

Het concert wordt gehouden in een tent bij de Loswal.

Aanvang van dit concert is om 19:30 uur. Na het genoemde muziekstuk sluiten we de avond spetterend en vrolijk af met muziek die past bij een (hopelijk) zonnige zaterdagavond. Hou onze social media in de gaten voor meer details!

Dit concert is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van het Heropeningsfonds van de gemeente Kampen en een bijdrage van fonds Cultuurparticipatie van de provincie Overijssel.

Dit project is een initiatief van CMV Euphonia en vereniging Dorpsbelangen Wilsum. Met dit project willen we het verenigingsleven opnieuw een impuls geven na een moeilijke coronaperiode.

Naar alle berichten