Wilsum 700

Op 24 februari 1321 werden de Willekeuren van Wilsum vastgesteld. De vereniging tot Bevordering van Overijsselsch Regt en Geschiedenis (VORG) schrijft in een uitgave van 1903 over deze Willekeuren dat dit het enige bekende stadrecht van Wilsum is.

Het document met de Willekeuren is niet meer in origineel aanwezig in een archief. Wij moeten het doen met een afschrift uit de 17e eeuw. Bij vluchtige lezing lijkt het te gaan om een serie rechtsregels voor Wilsum.

Voor de duidelijkheid: dit document is dus niet het document waarin door een bisschop en een vorst het stadsrecht aan Wilsum is verleend. Er zijn meerdere bronnen die vermoeden dat dit al voor 1321 is gedaan.  Maar ook hier ontbreekt het oorspronkelijk document.  

Omdat dit document over Wilsems Willekeuren het oudste document over onze woonplaats is, is het logisch om op / rond 24/2/2021 het 700-jarig bestaan van deze Willekeuren te vieren. We doen dit onder de naam Wilsum700.

Op de website wilsuminvroggertied kun je meer informatie vinden. Henk Fix heeft onder

https://wilsuminvroggertied.nl/stadregt-van-wilsum/  het boekwerkje uit 1903 afgedrukt. Voor het project Wilsum700 gebruiken we het volgende logo:

Kijk hier voor mooi drone beelden van Wilsum;