Reanimatie herhalingscursus

maandag 18 en donderdag 28 maart

MFC 19.30 uur

Elk jaar een herhalingscursus Reanimatie en AED > maandag 18 maart 2019 en donderdag 28 maart 2019 om 19.30 uur in het MFC. Het is belangrijk elk jaar een herhalingscursus reanimatie te volgen, om alle vaardigheden weer eens goed te oefenen. De cursus staat dan ook in het teken van herhalen van de basisvaardigheden en het opfrissen van kennis. Daarnaast wordt er diepgang aangebracht door verschillende situaties praktisch te oefenen. Er werden in totaal 4 herhalingscursussen in het jaar gegeven. 2 In het voorjaar en 2 in het najaar. Helaas is hier te weinig animo voor en is er gekozen om dit jaar 2 herhalingscursussen in het voorjaar te geven. Mocht er toch meer animo wezen, dan zal er in het najaar nog een cursus plaats vinden. Er is recent nog door de hulpdiensten aangegeven dat ze onder de indruk zijn van hoe goed iedereen aan de reanimatietrainingen in Wilsum mee doet en dat dit zeer waardevol voor iedereen in ons dorp is. Zorg daarom dat je bij blijft met het volgen van de herhalingscursus. De herhalingscursussen worden gegeven op maandag 18 maart en donderdag 28 maart om 19.30 uur in het MFC. Aanmelden kan via reanimatiewilsum@outlook.com. De kosten zijn € 10,- per persoon, in totaal kunnen er 16 personen per keer