Nieuwbouw – CPO

In samenwerking met het bestuur van Dorpsbelangen is er onder de geïnteresseerden een (voorlopig) CPO bestuur opgericht om te kijken of er nieuwbouw te realiseren is voor onze eigen inwoners.

Ook interesse? Mail dan naar cpo@wilsum.info.

Wilsumers in de rij voor woning in eigen dorp – Henry van der Wal 5 januari 2021 @De Stentor Kampen

Opluchting in Wilsum, nu er binnen afzienbare tijd toch weer woningen kunnen worden gebouwd. Dorpsbelangen is bezig met de oprichting van een burgercollectief, dat speciaal voor de Wilsumers bouwprojecten gaat uitvoeren op de voormalige sportvelden. Potentiële kopers staan er al voor in de rij.

Het wordt hoog tijd dat er nieuwe woningen komen in Wilsum, schetst voorzitter Steffen Hofstra van Dorpsbelangen. Het dorp vergrijst in rap tempo. Dat veroorzaakt problemen bij de basisschool en bij de verenigingen in het dorp, dat hierdoor ook zijn laatste winkel verloor.

Grote deuken

„De hele cyclus in een dorp begint met het hebben van een huis. Bouw van huizen is belangrijk voor nieuwe aanwas. Je kunt echt zien wanneer er woningen zijn gebouwd, want drie jaar erna komt de geboortegolf. Daar zitten nu grote deuken in. De voetbalvereniging kan een aantal jeugdelftallen amper op het veld zetten, omdat er pieken en dalen in zitten. Bij de basisschool is het ook magertjes. Je hebt er last van als er geen constante stroom van nieuwe woningen is”, legt Hofstra uit.

Gesteggel

Kredietcrisis en jarenlang gesteggel tussen Kampen en de provincie Overijssel over de hoeveelheid te bouwen woningen in het dorp Reeve heeft volgens Hofstra geleid tot een stop op andere plannen. Ook in Wilsum, waar al in 2009 een verkavelingsplan is gemaakt voor De Thijs, een wijkje op de plek van de oude voetbalvelden, tussen Koert Meulemanstraat, Van Lierweg en Dorpsweg. Daar werden slechts mondjesmaat woningen gebouwd.

Er is op De Thijs nog plek voor ongeveer 21 woningen. In plaats van de kavels aan te verkopen aan iedereen die zijn hand opsteekt is de gemeente bereid in zee te gaan met een Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) vanuit het dorp zelf. Dat zou dan een vereniging moeten worden die bouwprojecten gaat ontwikkelen. Bewoners in de rol van projectontwikkelaar.

Je kunt alleen een kavel kopen als je lid bent van de vereniging – Steffen Hofstra

Zo’n constructie biedt volgens Hofstra belangrijke voordelen. „Een CPO is een vereniging en in de statuten staat wanneer je lid zou kunnen worden. En je kunt er in opnemen dat je alleen maar een kavel kunt kopen als je lid bent van de vereniging.” Zo kan worden bereikt dat er alleen voor Wilsumers wordt gebouwd.

„Dan moet je natuurlijk wel even netjes omschrijven wanneer je een Wilsumer bent”, voegt Hofstra eraan toe. Hij denkt daarbij ook aan de dorpelingen die de afgelopen jaren bij gebrek aan woningen noodgedwongen moesten vertrekken uit het dorp. „Uiteindelijk moet je het zo strak maken dat iedereen aan zijn trekken komt, maar niet zo strak dat er maar een heel beperkte groep overblijft.”

Dertig gegadigden

Dertig Wilsumers hebben belangstelling voor een nieuwe woning, bleek tijdens een inventarisatierondje. Zij zijn uitgenodigd voor een digitale bijeenkomst, die woensdag wordt gehouden. Die bijeenkomst moet ook een voorlopig bestuur opleveren dat de kar wil trekken.

Wat voor woningen er gaan komen moet nog gaan blijken. De belangstelling gaat uit naar ruime vrijstaande woningen, senioren- en starterswoningen. Het enige dat al wel vaststaat, is de grondprijs: 295 euro per vierkante meter, exclusief 21 procent BTW. Als het CPO woensdag daadwerkelijk van de grond komt, zal naar verwachting pas in 2022 kunnen worden gebouwd.

Wilsum nieuwbouwplan De Thijs fase II – Freddy Schinkel – De Stentor

Noot van Dorpsbelangen;

Heb jij interesse in de nieuwbouw en binding met Wilsum, mail dan naar cpo@wilsum.info.

Reanimatie herhalingscursus

maandag 18 en donderdag 28 maart

MFC 19.30 uur

Elk jaar een herhalingscursus Reanimatie en AED > maandag 18 maart 2019 en donderdag 28 maart 2019 om 19.30 uur in het MFC. Het is belangrijk elk jaar een herhalingscursus reanimatie te volgen, om alle vaardigheden weer eens goed te oefenen. De cursus staat dan ook in het teken van herhalen van de basisvaardigheden en het opfrissen van kennis. Daarnaast wordt er diepgang aangebracht door verschillende situaties praktisch te oefenen. Er werden in totaal 4 herhalingscursussen in het jaar gegeven. 2 In het voorjaar en 2 in het najaar. Helaas is hier te weinig animo voor en is er gekozen om dit jaar 2 herhalingscursussen in het voorjaar te geven. Mocht er toch meer animo wezen, dan zal er in het najaar nog een cursus plaats vinden. Er is recent nog door de hulpdiensten aangegeven dat ze onder de indruk zijn van hoe goed iedereen aan de reanimatietrainingen in Wilsum mee doet en dat dit zeer waardevol voor iedereen in ons dorp is. Zorg daarom dat je bij blijft met het volgen van de herhalingscursus. De herhalingscursussen worden gegeven op maandag 18 maart en donderdag 28 maart om 19.30 uur in het MFC. Aanmelden kan via reanimatiewilsum@outlook.com. De kosten zijn € 10,- per persoon, in totaal kunnen er 16 personen per keer

Hallo wereld.

Welkom bij WordPress. Dit is je eerste bericht. Bewerk of verwijder het, start dan met schrijven!