Nieuws
Geen inzameling van oud papier op 1 april

Vanwege de huidige ontwikkelingen m.b.t. het corona-virus hebben wij besloten om de oud-papier inzameling van woensdag 1 april NIET door te laten gaan. We hopen de volgende maand weer het oud-papier in te zamelen.

We willen vragen of u het oud-papier voor ons wilt bewaren. Als gevolg van het corona-virus zijn er al een aantal optredens en acties van Euphonia komen te vervallen en hierdoor lopen we inkomsten mis.

We wensen iedereen veel sterkte in deze onzekere tijd.

Bestuur cmv Euphonia

Naar alle berichten