Nieuws
Nieuwe vliegroute Lelystad Airport treft Kampen: verbaasde gemeente eist opheldering

Foto Anne Luchies

De gemeente Kampen is verbaasd over het verleggen van een laagvliegroute van Lelystad Airport richting de eigen gemeentegrens. Kampen was niet op de hoogte en eist opheldering van het ministerie van infrastructuur en waterstaat.

Woensdag werd bekend dat de vliegroute boven de noordelijke Veluwe iets is verschoven richting noorden. Bewoonde kernen zoals Wezep worden daarmee ontzien. De routewijziging is het resultaat van overleg tussen het ministerie, Luchtverkeersleiding Nederland en de gemeenten Elburg, Hattem, Heerde en Oldebroek. De gemeente Kampen is niet bij dit overleg betrokken, terwijl de nieuw voorgestelde routes dichter bij woongebieden in de gemeente Kampen liggen. Ze zijn volgens Kampen daarom ongunstig voor haar inwoners.

Inspraak
Op dit moment loopt er een inspraakprocedure voor het Luchthavenbesluit Lelystad Airport. ‘Een wijzigingsvoorstel tijdens de zienswijzenprocedure zonder afstemming met alle betrokkenen past niet bij een open, transparant en zorgvuldig proces’, valt te lezen in een persbericht. ‘De gemeente Kampen heeft daarom om opheldering gevraagd bij het ministerie. Daarnaast dient de gemeente een zienswijze in over de voorgestelde wijziging.’

Nieuw bezwaar
Eerder deze week diende Kampen samen met 14 andere gemeenten en de provincie Overijssel gezamenlijk een zienswijze in. Uitgangspunt is dat het luchtruim moet worden herzien voordat Lelystad Airport wordt geopend. ‘De nu voorgestelde routewijziging heeft voor de gemeente Kampen een dusdanig negatief effect dat de gemeente zich genoodzaakt ziet om een extra zienswijze in te dienen’, aldus de gemeente Kampen.

Bron: De Stentor
Door: Paolo Laconi 15-02-19

Naar alle berichten