Wilsum.info

Wapen wilsum
  • Wilsum
  • Wilsum
  • Wilsum
Laatste Tweets
24 februari 2018 - Wilsum.info
RT @Julian_Aarten: Als wijkverbinder van @Wilsuminfo ben ik super trots op dit resultaat! Een staaltje topwerk van de bovenste plank. Dit i…
24 februari 2018 - Wilsum.info
We zijn nog op zoek naar 3 grote zwerfkeien. Wie kan ons helpen?#sponsoring Het pad slingert al net zo als de IJss… https://t.co/29NLekKvhF
24 februari 2018 - Wilsum.info
RT @DeGroene: Het vliegtuig, hét transportmiddel dat moest zorgen voor een hechtere wereld, dreigt uit te groeien tot een klimaatkiller. Ka…

700 jarig bestaan Wilsum

31 januari 2018

Wel of geen stadsrechten..?

Dorpsbelangen heeft de heer Otto Ottens - historicus en informatiespecialist - van het Stadsarchief Kampen benaderd.

Onderstaand een verhandeling door de heer Ottens

Inzake het -zoveel jarig- bestaan van Wilsum, en de stadsrechten die hieraan gekoppeld zijn, laat ik u graag het volgende weten:

De VORG (Vereeniging Overijsselsch Regt en Geschiedenis) heeft zich in 2007 bezig gehouden met het Stadsrecht Wilsum. In dat jaar heeft namelijk een oud- archivaris van Kampen, mevrouw Dicky Haze, een artikel geschreven over de geschiedenis van Wilsum. Dat artikel is in dat jaar, 2007, verschenen in de OHB (Overijssels Historische Bijdragen).

Dit artikel verwijst o.a. naar een 18e eeuws afschrift dat ingaat op het stadsrecht Wilsum. Het origineel is echter in de loop der tijden verloren gegaan.

Mijns inziens zou het een goede zet zijn om Wilsum eens flink op de kaart te zetten: Het stadsrecht van Wilsum is ouder dan dat van Kampen ( Kampen heeft strikt genomen op -papier- (als het er is geweest, was het op perkament) geen stadsrecht maar is het stadsrecht Kampen gebaseerd geweest op Gewoonterecht = theorie). Daarbij komt ook, dat Wilsum de oudste kerk van Overijssel bezit.

Document uit archief