Wilsum.info

Wapen wilsum
 • Wilsum
 • Wilsum
 • Wilsum
Laatste Tweets
19 januari 2019 - Wilsum.info
RT @AlbertBoeve: Mooi dat ik als voormalige vz. van Dorpsbelangen een steentje heb kunnen bijdragen. Trots op de bevolking van Wilsum voor…
19 januari 2019 - Wilsum.info
RT @VWilsum1: Wilsum wint met 3-2 van koploper HTC! Klasse prestatie!
19 januari 2019 - Wilsum.info
RT @AlbertBoeve: Met dit mooie weer is het heerlijk wandelen in de #Scherenwelle @Wilsuminfo https://t.co/FagUB8rExl

Uitnodiging ledenvergadering Watersportvereniging

25 juni 2018 Café IJsselzicht 20 uur

 

 

 

Beste watersporters,

Hierbij wordt u uitgenodigd om de ledenvergadering van de Watersportvereniging Wilsum bij te wonen.

Datum: Maandag 25 juni 2018, 20:00 uur.

Plaats: Café ‘IJsselzicht’

 

 

 

 

Agenda:

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Notulen vorige vergadering
 4. Financieel verslag
 5. Verslag Kascommissie
 6. Benoeming nieuwe kascommissie
 7. Verkiezing bestuursleden
 8. PAUZE
 9. Rondvraag
 10. Sluiting

 Verkiezing bestuursleden:

 • Gestopt en niet herkiesbaar: Jaap Kranen en Bart Clemen
 • Voor een bestuursfunctie hebben zich de volgende perswonen beschikbaar gesteld: Ronald Karel en Johan Vennik
 • Namen van tegenkandidaten kunt u uiterlijk 22 juni indienen bij Frederiek Boeve 038-4236851 gerbenfrederiek@ziggo.nl