Wilsum.info

Wapen wilsum
 • Wilsum
 • Wilsum
 • Wilsum
Laatste Tweets
10 juni 2018 - Wilsum.info
Die kunnen ook prima lawaai maken hoor! https://t.co/wuLdNLT0BH
10 juni 2018 - Wilsum.info
RT @SchipholWatch: @NoVliegRouteEde Dit is inderdaad precies de werkwijze van de luchtvaartmaffia. 3 vluchten met een nauwelijks waar te ne…
10 juni 2018 - Wilsum.info
RT @NoVliegRouteEde: Door slimme computer berekeningen mogen er bijna 60% extra vliegtuigen overvliegen. Deze vliegtuigen worden als ‘still…

Uitnodiging ledenvergadering Watersportvereniging

25 juni 2018 Caf IJsselzicht 20 uur

 

 

 

Beste watersporters,

Hierbij wordt u uitgenodigd om de ledenvergadering van de Watersportvereniging Wilsum bij te wonen.

Datum: Maandag 25 juni 2018, 20:00 uur.

Plaats: Café ‘IJsselzicht’

 

 

 

 

Agenda:

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Notulen vorige vergadering
 4. Financieel verslag
 5. Verslag Kascommissie
 6. Benoeming nieuwe kascommissie
 7. Verkiezing bestuursleden
 8. PAUZE
 9. Rondvraag
 10. Sluiting

 Verkiezing bestuursleden:

 • Gestopt en niet herkiesbaar: Jaap Kranen en Bart Clemen
 • Voor een bestuursfunctie hebben zich de volgende perswonen beschikbaar gesteld: Ronald Karel en Johan Vennik
 • Namen van tegenkandidaten kunt u uiterlijk 22 juni indienen bij Frederiek Boeve 038-4236851 gerbenfrederiek@ziggo.nl