Wilsum.info

Wapen wilsum
 • Wilsum
 • Wilsum
 • Wilsum
Laatste Tweets
23 oktober 2018 - Wilsum.info
RT @nieuwland_chris: Graag stemmen op ons prachtige, verbindende ontmoetingspark. Tussen 1 en 15 november. https://t.co/TbVeX2dBND
23 oktober 2018 - Wilsum.info
RT @spoolde: Aanstaande vrijdag organiseert de #ovspoolde HET Oktoberfest in het buurthuis #Spoolde. Herzliches wilkommen! https://t.co/IJm…
23 oktober 2018 - Wilsum.info
RT @vvwilsum1937: Donderdagavond 19.30 uur a.s. winterklaverjascompetitie!: De 1e avond is geweest, maar iedereen kan nog meedoen om de pri…

Uitnodiging ledenvergadering Watersportvereniging

25 juni 2018 Caf IJsselzicht 20 uur

 

 

 

Beste watersporters,

Hierbij wordt u uitgenodigd om de ledenvergadering van de Watersportvereniging Wilsum bij te wonen.

Datum: Maandag 25 juni 2018, 20:00 uur.

Plaats: Café ‘IJsselzicht’

 

 

 

 

Agenda:

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Notulen vorige vergadering
 4. Financieel verslag
 5. Verslag Kascommissie
 6. Benoeming nieuwe kascommissie
 7. Verkiezing bestuursleden
 8. PAUZE
 9. Rondvraag
 10. Sluiting

 Verkiezing bestuursleden:

 • Gestopt en niet herkiesbaar: Jaap Kranen en Bart Clemen
 • Voor een bestuursfunctie hebben zich de volgende perswonen beschikbaar gesteld: Ronald Karel en Johan Vennik
 • Namen van tegenkandidaten kunt u uiterlijk 22 juni indienen bij Frederiek Boeve 038-4236851 gerbenfrederiek@ziggo.nl