Wilsum.info

Wapen wilsum
 • Wilsum
 • Wilsum
 • Wilsum
Laatste Tweets
16 augustus 2018 - Wilsum.info
RT @SteffenHofstra: Klagen over een kapotte lantaarnpaal ⁦@gemKampen⁩ vanaf ⁦@Wilsuminfo⁩ leverde wel ern bloemetje op, maar na ruim twee w…
15 augustus 2018 - Wilsum.info
RT @AlbertBoeve: Mooi dat dit voorstel van de voormalige werkgroep Wilsum IJsseldelta nu een serieuze kans krijgt. https://t.co/zKEOuvuLaJ
15 augustus 2018 - Wilsum.info
RT @SteffenHofstra: Opnames gemaakt met ⁦@rtvoost⁩ op de loswal van ⁦@Wilsuminfo⁩. De wens de loswal gereed te maken voor schepen als ⁦@Vee…

Uitnodiging ledenvergadering Watersportvereniging

25 juni 2018 Caf IJsselzicht 20 uur

 

 

 

Beste watersporters,

Hierbij wordt u uitgenodigd om de ledenvergadering van de Watersportvereniging Wilsum bij te wonen.

Datum: Maandag 25 juni 2018, 20:00 uur.

Plaats: Café ‘IJsselzicht’

 

 

 

 

Agenda:

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Notulen vorige vergadering
 4. Financieel verslag
 5. Verslag Kascommissie
 6. Benoeming nieuwe kascommissie
 7. Verkiezing bestuursleden
 8. PAUZE
 9. Rondvraag
 10. Sluiting

 Verkiezing bestuursleden:

 • Gestopt en niet herkiesbaar: Jaap Kranen en Bart Clemen
 • Voor een bestuursfunctie hebben zich de volgende perswonen beschikbaar gesteld: Ronald Karel en Johan Vennik
 • Namen van tegenkandidaten kunt u uiterlijk 22 juni indienen bij Frederiek Boeve 038-4236851 gerbenfrederiek@ziggo.nl