Wilsum.info

Wapen wilsum
  • Wilsum
  • Wilsum
  • Wilsum
Laatste Tweets
25 september 2016 - Wilsum.info
RT @SteffenHofstra: Overlast van steenmarter maakt tongen los. Niet alleen in Wilsum @Wilsuminfo @gemKampen https://t.co/2Gyn7Xs28y
25 september 2016 - Wilsum.info
Ook in Friesland is de #steenmarter een grote plaag! #weidevogels https://t.co/LJ9JG61yGb
25 september 2016 - Wilsum.info
RT @Duchenne_Heroes: Wat een fantastische finish. Onze Heroes werden groots ontvangen met een recordbedrag aan sponsorgeld, €1.385.282!! ht…

Over Dorpsbelangen Wilsum

De Vereniging Dorpsbelangen Wilsum is opgericht op 30 mei 1991. Onze vereniging heeft als doelstelling het behartigen van de belangen van Wilsum en haar inwoners.

Schakelfunctie:
De identiteit en bestaansrecht van een dorp hangt af van de betrokkenheid van de inwoners jong en oud. Een belangrijke rol hierin is weggelegd voor de vereniging Dorpsbelangen Wilsum. Dorpsbelangen is het aanspreekpunt voor de inwoners van ons dorp voor de gemeente. We mogen ons verheugen in een goed contact met het gemeentebestuur van Kampen. Ook kan Dorpsbelangen soms als overlegorgaan voor verschillende partijen dienst doen. Belangen zijn de laatste jaren ook verdedigd bij de Provincie Overijssel, Staatsbosbeheer, Rijkswaterstaat en anderen.

De vereniging bevordert activiteiten, saamhorigheid en betrokkenheid. Om als Dorpsbelangen goed te kunnen functioneren is het nodig om regelmatig onze achterban te raadplegen. Wij zien als vereniging graag dat de leden actief meedenken om de gemeenschap leefbaar te houden. Als vereniging staan we open voor ideeën en wensen vanuit de bevolking. Daarbij is een goed contact met inwoners, gemeente, partners en andere belanghebbenden erg belangrijk. Signalen kunnen worden doorgegeven aan de gemeente, waarbij Dorpsbelangen een lastige taak heeft om de mate van draagvlak en weerstand reëel in te schatten. De vereniging kijkt over de grenzen van haar eigen dorp heen en overlegt met andere dorpsverenigingen binnen de gemeente Kampen met als doel te leren van elkaar en samen als gemeenschappelijke Dorpsbelangen sterker te staan in het behartigen van de belangen.

Albert Boeve,
Voorzitter Dorpsbelangen Wilsum